Customer Service Manager

  • Prenetics Limited
  • กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • 26/05/2017
Contractor | ผู้รับเหมา Customer Service | งานบริการลูกค้า

Job Description | รายละเอียดการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสงานนี้:

Prenetics กำลังตามหาผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าไฟแรง มีความสามารถรอบด้าน มีความคิดสร้างสรรค์และมีความกระตือรือร้นเพื่อบริหารทุกๆ ด้านของงานบริการลูกค้า หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของตำแหน่งนี้คือการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้ลูกค้าของบริษัท

ผู้สมัครที่เราต้องการจะต้องเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี มีประสบการณ์การทำงานกับผู้ใช้และลูกค้าโดยตรง จัดตั้งและจัดการระบบการดูแลลูกค้า มีความรู้เรื่องแนวทางการปฎิบัติที่เหมาะสมของวงการนี้และให้ความสำคัญกับดัชนีชี้วัดผลงาน

คำบรรยายลักษณะงาน:

  • เป็นเจ้าขององค์กรดูแลลูกค้า จัดการประสบการณ์ลูกค้า ให้บริการต่อลูกค้าของ Prenetics เกี่ยวกับสินค้าประเภทต่างๆ ของบริษัท
  • ติดต่อกับลูกค้าและผู้ใช้โดยตรงไม่ว่าจะผ่านช่องทางทางโทรศัพท์ทั้งในและนอกสถานที่ อีเมล แชทและโซเซียลมีเดีย
  • พร้อมรับผิดชอบหน้าที่หลายอย่าง ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของบริษัทและจัดการกับงานที่ได้รับมอบหมายแม้ว่างานนั้นจะไม่รวมอยู่ในคำบรรยายลักษณะงานก็ตาม
  • เตรียมรายงานผลแบบต่อเนื่อง ประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนลูกค้า พัฒนาระบบดูแลลูกค้า กระบวนการและขั้นตอนการทำงาน

 

คุณสมบัติ:

- มีทักษะการติดต่อสื่อสารผ่านการคุยโทรศัพท์ แชทและโซเซียลมีเดีย (รวมทั้ง Facebook) โดยใช้ภาษาอังกฤษและไทยที่ยอดเยี่ยม

- พูดภาษาจีนได้จะดีมาก (ไม่บังคับ)

- ประสบการณ์ด้านการดูแลลูกค้าหรือการจัดการลูกค้าอย่างน้อย 3 ปี

- มีประสบการณ์ในด้านความปัจจัยพื้นฐานโลก (Global Support Needs) โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ

- มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมกลยุทธ์การจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ

- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สร้างแรงกระตุ้นให้กับตัวเองได้ ให้ความสำคัญกับรายละเอียดและแสดงทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ดีเยี่ยม

- มีทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดีเยี่ยมและมีความพร้อมที่จะอธิบายประเด็นยากๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีไหวพริบ คิดแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

 

เงินเดือน:

  • ค่าแรงชั่วโมงละ 70 – 100 บาท สำหรับกะดึกและวันหยุดจะได้รับอัตราค่าแรงต่อชั่วโมงมากกว่า เงินเดือนสามารถต่อรองได้