อินฟินิตี้คอนสตรัคชั่น

  • 170/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
  • www.infinity44.com

4 งานที่ อินฟินิตี้คอนสตรัคชั่น

อินฟินิตี้คอนสตรัคชั่น
16/02/2017
Full time | งานประจำ
คุณสมบัติ ปริญาตรี วิศวกรรมศาตร์ วิศวกรรมโยธา หากมีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน ภูเก็ต พังงา นคราราชสีมา ระยอง ราชบุรี ชัยภูมิ วิธีการสมัคร - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งใบสมัครทาง Email - ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ของบริษัท
อินฟินิตี้คอนสตรัคชั่น
10/02/2017
Full time | งานประจำ
 วิศวกรออกแบบงานระบบไฟฟ้า - ชาย-หญิง ​- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ​- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ​- มีความรับผิดชอบ ชอบเรียนรู้ - ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ กว. จะพิจารณาพิเศษ
อินฟินิตี้คอนสตรัคชั่น
10/02/2017
Full time | งานประจำ
ชาย-หญิง ​- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา ​- สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างได้ อาทิ ETABS ,SAP2000 ,SAFE2014 ได้ ​- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ​- มีความรับผิดชอบ ชอบเรียนรู้ ​- ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ กว. จะพิจารณาพิเศษ
อินฟินิตี้คอนสตรัคชั่น
10/02/2017
Full time | งานประจำ
- ชาย-หญิง ​- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา , ไฟฟ้า , เครื่องกล ​- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ​- มีความรับผิดชอบ ชอบเรียนรู้ - ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ กว. จะพิจารณาพิเศษ สวัสดิการทั่วไป ​ ​ประกันสังคม , กองทุนเลี้ยงชีพ , เบี้ยเลี้ยง , ค่าเดินทาง , ค่าที่พัก , โบนัส , ค่าใบประกอบวิชาชีพ